Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper « Hoop Hop Welvaart »

185.000

 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (3)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (72)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (1)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (2)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (4)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (5)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (6)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (7)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (33)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (34)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (35)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (36)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (8)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (9)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (10)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (11)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (12)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (13)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (14)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (15)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (16)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (17)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (18)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (19)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (20)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (21)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (22)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (23)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (24)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (25)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (26)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (27)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (28)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (29)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (30)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (31)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (32)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (37)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (38)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (39)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (40)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (41)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (42)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (43)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (44)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (45)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (46)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (47)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (48)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (49)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (50)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (51)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (52)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (53)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (54)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (55)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (56)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (57)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (58)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (59)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (60)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (61)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (62)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (63)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (64)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (65)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (66)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (67)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (68)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (69)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (70)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (71)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (73)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (3)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (72)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (1)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (2)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (4)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (5)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (6)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (7)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (33)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (34)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (35)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (36)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (8)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (9)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (10)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (11)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (12)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (13)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (14)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (15)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (16)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (17)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (18)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (19)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (20)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (21)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (22)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (23)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (24)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (25)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (26)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (27)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (28)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (29)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (30)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (31)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (32)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (37)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (38)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (39)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (40)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (41)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (42)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (43)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (44)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (45)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (46)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (47)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (48)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (49)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (50)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (51)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (52)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (53)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (54)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (55)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (56)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (57)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (58)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (59)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (60)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (61)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (62)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (63)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (64)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (65)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (66)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (67)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (68)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (69)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (70)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (71)
 • Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper Hoop Hop Welvaart (73)

Ce bateau est visible en Hollande.

Bateau fluvial , péniche, tjalk, Klipper « Hoop Hop Welvaart »

N’hésitez pas à me téléphoner pour visiter une dizaine de bateaux dans le style et budget de celui-ci... On en discute!

 • Année du Bateau :1913
 • Constructeur :Hollandais
 • Coque du bateau :acier
 • Poids :pas d'information
 • Longueur :23,65 m
 • Largeur :5,09 m
 • Tirant d air :2,80 m
 • Tirant d eau :1,20 m
 • Hauteur sous barrot :2,25 m à 1,83 m m
 • Vitrage :hublots
 • Vitrage teintées :non
 • Boiserie intérieure :divers
 • Conduite :hydraulique
 • Pilotage :1
 • Cabines :3
 • Couchages :6 fixes, 4 flexibles
 • Toilettes :oui
 • Salle de bain :oui
 • Douche :oui
 • Système d'eau :électrique
 • Eau chaude :chauffe eau
 • Réservoir d eau :1000 l
 • Eau noire :oui
 • Chauffage :chauffage central et 2 poêles à bois
 • Moteur :DAF 575
 • Nombre de Moteur :1
 • Année du Moteur :1965
 • Nombre d Heures :pas d'information
 • Nombre de Cylindres :6
 • Puissance Moteur :120 ch
 • Carburant :diesel
 • Réservoir carburant :1500 l + 110 l
 • propulseur d étrave :non
 • Propulseur de poupe :non
 • Propulsion :arbre d'hélice
 • Refroidissement :intercooler
 • Batteries :2
 • Panneau solaire :non
 • Tension :24 V /220 V
 • Dynamo :oui
 • Chargeur :Victron combi 24V, 50Ah
 • Convertisseur :Victron Phoenix combi 1800W
 • Générateur :Lister 24 Volt Hatz 220 -380 V
 • Prise de quai :oui
 • Frigo :oui
 • Télé :non
 • Son :oui
 • Electronique :oui
 • Divers :Gréement complet
 • Référence :FIKK-69
 • Statut :Aucun
 • Prix :185000 € (185000)
error: