Bateau fluvial péniche klipper tjalk Superbe Lady Jozina

 • 3132_exterieur_1bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_2bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_4bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_5bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_6bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_7bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_8bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_9bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_10bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_11bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_12bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_13bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_14bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_15bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_16bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_17bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_18bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_19bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_20bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_21bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_22bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_23bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_1bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_2bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_3bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_4bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_5bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_6bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_7bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_8bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_9bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_10bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_11bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_12bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_13bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_14bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_15bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_16bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_17bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_18bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_19bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_20bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_21bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_22bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_23bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_24bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_25bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_26bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_27bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_28bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_29bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_30-1bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_30bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_31bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_32bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_33bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_34bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_35bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_36bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_37bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_38bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_39bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_40bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_41bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_42bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_43bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_44bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_45bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_46bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_47bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_48bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_1bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_2bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_4bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_5bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_6bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_7bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_8bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_9bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_10bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_11bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_12bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_13bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_14bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_15bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_16bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_17bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_18bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_19bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_20bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_21bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_22bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_exterieur_23bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_1bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_2bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_3bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_4bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_5bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_6bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_7bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_8bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_9bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_10bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_11bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_12bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_13bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_14bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_15bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_16bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_17bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_18bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_19bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_20bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_21bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_22bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_23bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_24bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_25bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_26bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_27bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_28bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_29bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_30-1bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_30bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_31bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_32bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_33bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_34bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_35bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_36bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_37bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_38bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_39bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_40bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_41bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_42bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_43bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_44bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_45bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_46bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_47bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina
 • 3132_interieur_48bateau-fluvial-peniche-klipper-tjalk-superbe-lady-jozina

Ce bateau est visible en Hollande.

VENDU

N’hésitez pas à me téléphoner pour visiter une dizaine de bateaux dans le style et budget de celui-ci... On en discute!

 • Année du Bateau :1901
 • Constructeur :Hollandais
 • Coque du bateau :acier
 • Poids :-
 • Longueur :29,15 m
 • Largeur :5,28 m
 • Tirant d air :- m
 • Tirant d eau :0,80 m
 • Hauteur sous barrot :2,20 à 1,83 m
 • Vitrage :divers
 • Vitrage teintées :non
 • Boiserie intérieure :bois
 • Conduite :mécanique
 • Pilotage :1
 • Cabines :5
 • Couchages :4 + 1
 • Toilettes :électrique
 • Salle de bain :oui
 • Douche :oui
 • Système d'eau :électrique
 • Eau chaude :chauffe-eau
 • Réservoir d eau :1000 l
 • Eau noire :oui
 • Chauffage :Kabola chauffage central
 • Moteur :Daf 825
 • Nombre de Moteur :1
 • Année du Moteur :1997
 • Nombre d Heures :-
 • Nombre de Cylindres :6
 • Puissance Moteur :160 CH
 • Carburant :diésel
 • Réservoir carburant :1000 l
 • propulseur d étrave :non
 • Propulseur de poupe :non
 • Propulsion :arbre d'hélice
 • Refroidissement :intercooling
 • Batteries :2
 • Panneau solaire :-
 • Tension :24V/220V/380V
 • Dynamo :oui
 • Chargeur :Victron
 • Convertisseur :-
 • Générateur :oui
 • Prise de quai :oui
 • Frigo :oui
 • Télé :oui
 • Son :oui
 • Electronique :oui GPS VHF
 • Divers :mâts et voiles
 • Référence :FIKK-36
 • Statut :Vendu
error: