Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria

110.000

 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (3)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (7)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (1)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (88)
 • DCIM100MEDIADJI_0007.JPG
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (9)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (25)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (15)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (11)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (17)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (19)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (21)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (13)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (92)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (29)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (31)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (23)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (57)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (53)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (47)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (51)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (79)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (43)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (71)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (63)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (75)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (65)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (69)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (45)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (55)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (39)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (61)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (77)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (73)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (84)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (87)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (85)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (59)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (86)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (67)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (41)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (33)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (2)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (4)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (6)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (8)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (10)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (12)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (14)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (16)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (18)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (20)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (22)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (24)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (26)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (27)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (28)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (30)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (32)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (34)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (35)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (36)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (37)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (38)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (40)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (42)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (44)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (46)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (48)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (49)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (50)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (52)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (54)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (66)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (68)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (70)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (72)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (74)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (76)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (78)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (80)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (81)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (82)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (83)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (89)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (90)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (91)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (56)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (58)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (60)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (62)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (64)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (3)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (7)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (1)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (88)
 • DCIM100MEDIADJI_0007.JPG
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (9)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (25)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (15)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (11)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (17)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (19)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (21)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (13)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (92)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (29)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (31)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (23)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (57)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (53)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (47)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (51)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (79)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (43)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (71)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (63)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (75)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (65)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (69)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (45)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (55)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (39)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (61)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (77)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (73)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (84)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (87)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (85)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (59)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (86)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (67)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (41)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (33)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (2)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (4)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (6)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (8)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (10)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (12)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (14)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (16)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (18)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (20)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (22)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (24)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (26)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (27)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (28)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (30)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (32)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (34)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (35)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (36)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (37)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (38)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (40)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (42)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (44)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (46)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (48)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (49)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (50)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (52)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (54)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (66)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (68)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (70)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (72)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (74)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (76)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (78)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (80)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (81)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (82)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (83)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (89)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (90)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (91)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (56)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (58)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (60)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (62)
 • Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria (64)

Ce bateau est visible en Hollande.

Bateau fluvial, noordzeeblazer Vrouwe Maria

N’hésitez pas à me téléphoner pour visiter une dizaine de bateaux dans le style et budget de celui-ci... On en discute!

 • Année du Bateau :1972
 • Constructeur :Hollandais
 • Coque du bateau :acier
 • Poids :35 T
 • Longueur :14,90 m
 • Largeur :4,85 m
 • Tirant d air :3,50 à 18 m m
 • Tirant d eau :1 m
 • Hauteur sous barrot :1 95 m
 • Vitrage :verre en feuillure bois
 • Vitrage teintées :non
 • Boiserie intérieure :teck
 • Conduite :hydraulique
 • Pilotage :1
 • Cabines :3
 • Couchages :9
 • Toilettes :électrique
 • Salle de bain :oui
 • Douche :oui
 • Système d'eau :électrique
 • Eau chaude :boiler
 • Réservoir d eau :2000 l
 • Eau noire :230 l
 • Chauffage :chauffage central
 • Moteur :DAF 1160
 • Nombre de Moteur :1
 • Année du Moteur :1972
 • Nombre d Heures :pas d'information
 • Nombre de Cylindres :6
 • Puissance Moteur :160 ch
 • Carburant :diesel
 • Réservoir carburant :2000 l
 • propulseur d étrave :Kalkman 9 ch
 • Propulseur de poupe :non
 • Propulsion :arbre d'hélice
 • Refroidissement :fermé
 • Batteries :6
 • Panneau solaire :non
 • Tension :12 /24 / 220 V
 • Dynamo :oui
 • Chargeur :oui
 • Convertisseur :oui
 • Générateur :non
 • Prise de quai :oui
 • Frigo :oui
 • Télé :non
 • Son :oui
 • Electronique :-
 • Divers :2 mâts + voiles etc..
 • Référence :FIKK-59
 • Statut :Aucun
 • Prix :110000 € (110000)
error: